DİJİTALLEŞME

Dijitalleşme artık kalıcı bir şekilde hayatımızda.

Dijital teknolojiler (bulut, mobil, nesnelerin interneti, yapay zeka, vb.) birlikte evrilerek ve ticarileşerek büyüme ve verimlilik fırsatları yaratan mükemmel bir kombinasyon oluşturdu. Gelişim, yarattıkları toplam etki ile geometrik bir hızla ilerledi.

Girişimciler dijital teknolojileri kullanarak son on yıldır geleneksel pazarları kökünden değiştiriyor veya yeni pazarlar yaratıyor.

Bu firmalar 4 yıl içinde milyar dolarlık değerlemelere ulaşabilen dijital devlere dönüşürken, geleneksel Fortune 500 firmalarının aynı yere varması 20 yılı buluyor. *

Geleneksel şirketler, 1) operasyonlarını optimize etmek 2) dijital ürün/hizmetlerle büyümek

için dijital dönüşüm inisiyatifleri başlattılar.

digital 01.png

Dijital teknolojiler kullanılarak yeni ürün / hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesiyle büyüme sağlanması

Dijital teknolojiler kullanılarak mevcut operasyonların optimize edilmesiyle maliyetlerin düşürülmesi

Dijital dönüşümün teknoloji ayağında, hazır çözümler almaktan ziyade, dijital platformlar üzerinde konuya özel çözümler geliştirmek gerekiyor.

Süreçlerimizi robotlara verelim dediğimizde, hayat "tak-çalıştır" şeklinde ilerlemiyor. Bir robot platformuna sahip olarak veya kiralayarak, robotlara verilebilecek süreçleri doğru bir şekilde tespit etmek ve çevik bir şekilde kodlamak gerekiyor.

Müşterilerimize mobil üzerinden hizmet vermeye karar verdiğimizde, bir uygulama geliştirme platformu kullanarak o müşteriye özel bir deneyimin tasarlanarak hayata geçirilmesi gerekiyor. 

Tedarik zincirinde ileri analitik / yapay zeka ile bir optimizasyon çalışması yapmak istediğimizde, verileri uygun şekilde toplayabileceğimiz bir veri platformuna ihtiyacımız oluyor. Veri mimarisini, ilgili yapay zeka algoritmasını ve kullanıcı ara yüzlerini konuya özel olarak tasarlamak ve uygulamak gerekiyor.

Kısaca dijital dünyada platformlar satın alınabiliyor veya kiralanabiliyor; ancak tak-çalıştır çözümler nadiren kullanılabiliyor.

Biz de teknolojik geliştirmeleri sizinle birlikte yapıyoruz ve proje boyunca size devrediyoruz. Teknoloji geliştirirken ihtiyaca göre işin insan-kültür-dönüşüm ve inovasyon-girişimcilik boyutlarını da ele alıyoruz. 

Dijital dünyada hiçbir girişimin, teknoloji geliştirmek ve veriyi yönetmek gibi stratejik bir işi başka bir firmaya devretmek gibi bir lüksü yoktur. Ancak işin başlangıç aşamasında hızlandırıcı olması ve yetkinlik geliştirmeyi kolaylaştırması açısından danışmanlarla çalışmak anlamlıdır. 

cark 02.png

Size sadece teknik anlamda değil, tasarım odaklı düşünme ve çevik proje yönetimi gibi inovasyon ve girişimcilik yaklaşımlarını teknoloji geliştirirken kullanabilecek hale gelmeniz için eşlik ediyoruz. Amacımız, projenin sonunda, kalan yolculuğun tamamını kendi başınıza yapabilmenizi sağlamak. Tabii sizi yolda tutmak için dilerseniz periyodik olarak size eşlik edebiliriz.

Ayrıca eğer söz konusu dijital projeyi/girişimi yapmanız için insani, kültürel, organizasyonel vb. engeller gözlemlersek, bu boyutları da mutlaka projeye dahil ediyoruz. Örneğin ekibin motivasyonu düşükse ekip koçluğu ile bu konuyu çalışıyoruz. Projenin yapılmasına ilişkin organizasyonel engeller varsa bunları da tespit edip birlikte çözüyoruz. Şirket kültürü bu projenin yapılmasında sürekli engeller çıkarıyorsa, dileğinize göre projenin dokunduğu yerler veya tüm kurum için kültür çalışıyoruz.

* 2016, Digital Transformation of Industries: Demystifying Digital and Securing $100 Trillion for Society and Industry by 2025