Sanat yolu; sanat okumak, sanat öğrenmek ve hatta sanat yapmak yolu değildir. Sanatçı olmak yoludur. 

İnovasyon ve girişimcilik üzerine birçok kitap yazılmış, birçok metot ve araç geliştirilmiştir. Ancak bizim inancımıza göre; eğitimler almak, kitaplar okumak ve hatta uygulama yapmak girişimci ve inovatif olmaya yetmez. "Girişimci / inovatif olmak", sürekli uygulama yaparken içine dönüp bakmayı ve kişisel olarak gelişmeyi barındırır. Bu gelişim alanları belirsizlikle kalabilme, duygusal engellerle başa çıkabilme, yaratıcılık vb. insani yetkinliklerdir.

Biz de girişimcilik ve inovasyona, içsel yolculuğu da içeren birer öğreti olarak bakıyoruz. Uzak doğu dövüş sporları veya yoga nasıl bedenin yanına zihin, duygu ve anlamı koyuyorsa, biz de zihnin yanına duygu, anlam ve bedeni koyuyoruz.

Halftone Rocket

İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ÇÖZÜMLERİMİZ

Aşağıda önceden karşılaştığımız bazı ihtiyaçları görebilirsiniz. İhtiyacınız benzerse, çözümü bizde hazır. 

Yine de gelip sizi dinleyeceğiz ve ihtiyacınızın benzer olduğundan emin olacağız. Benzerse, çözüm önerimizde size özel ince ayar yapacağız.

İhtiyacınız farklıysa, size özel bir çözümü birlikte tasarlayabiliriz. 

İş fikrini pişir

İhtiyaç: Kurumunuzun önceliklendirdiği birkaç dijital iş fikri var. Ancak müşterile-rin bu fikre ne tepki vereceğini ve bu fikri nasıl bir iş modeliyle pazara çıkaracağını-za karar veremediniz. Ürün / hizmetin başarılı olması nasıl tasarlanması gerek-tiğini, fiyat / dağıtım kanalı gibi varsayım-larınızın pazarda işe yarayıp yaramayaca-ğını anlamaya ihtiyacınız var. 

Çözüm:  Çalışanlarınızdan bir ekip oluş-turarak 6 hafta içinde değer öneriniz ve iş modelinize ilişkin tüm varsayımlarınızı belirleyip yaratıcı deneylerle sahada test ediyoruz. Testi geçemeyen varsayımları güncelliyoruz. Nihayet tüm varsayımlar testlerden geçtiğinde, ürün/hizmetin problem-çözüm ve ürün-pazar uyumu kavramsal olarak sağlanıyor. Yani ürün / hizmeti geliştirmeye başlamadan tutma ihtimalini yükseltiyoruz :)

Girişimini ayağa kaldır

İhtiyaç: İş fikriniz, ürün / hizmetin ilk ver-siyonunu hayata geçirecek kadar olgun-laştı. Ancak kurduğunuz ekibin çeviklik / tasarım odaklı düşünme gibi inovasyon / girişimcilik metotlarını doğru şekilde uygulayabileceğinden emin değilsiniz. Ayrıca ekip farklı birimlerden bir araya gelen insanlardan oluştuğu için, sorun çıkabileceğine ilişkin endişeleriniz var. 

Çözüm: Değer öneriniz ve iş modelinizi çalışanlarınızdan bir ekip oluşturarak 12 haftada çalışan bir MVP (Minimum Viable Product), yani ürünün işe yarar ilk versi-yonunu geliştiriyor ve canlıya alıyoruz. Girişimcilik / inovasyon metotlarını uygu-lamanız için size eşlik ediyoruz. Böylece hem girişiminiz için uygulamış, hem de içselleştirmiş oluyorsunuz. Tabii sadece metot değil, gerekli insani yetkinlikleri de uygulamalı çalışıyoruz.

Çevik organizasyon ol

İhtiyaç: Çeviklik eğitimleri alındı, ekipler her sabah "stand-up meeting"ler yapıyor, şeklen her şey doğru gibi. Ama içinizde özde çevik olmadığınıza dair bir şüphe var. Eski alışkanlıklara dönenleri görüyor-sunuz. Stand-up meeting'ler 10 dk'dan 1 saate çıkmaya, insanlar oturmaya ve çay kahve söylemeye başladı. İş sonuçlarında da iyiye gidiş yok.

Çözüm: Büyük dönüşümler büyük proje ve tasarımlarla olmuyor. Seçeceğimiz bir biriminizde 12 haftalık bir çalışma ile başlıyoruz. Birimin çevik olması için her türlü metot ve insani yetkinlikleri gerçek hayat uygulamalarıyla kazandırıyoruz. Paralelde; organizasyon, süreçler ve kül-türün çevikliğe nasıl engel / yardımcı ol-duğuna ilişkin bulgu topluyoruz. Hem çevikliği içselleştirmiş bir ekibiniz, hem de bulgulara dayanan yaygınlaştırma aksiyonlarınız oluyor.