Hande Arıkan, PCC

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

Kurucu Ortak

Hande, değişim ve geçiş sürecindeki bireylere, ekiplere ve liderlere koçluk, danışmanlık ve öğrenim deneyimleri sağlayarak benzersiz potansiyellerine erişmelerinin yolunu açar. Koşullar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna inanır. Tüm çalışmalarında potansiyeli ve yaratıcılığı amaç doğrultusunda ve yaşama pozitif katkı sağlayacak şekilde ortaya çıkarmayı hedefler.

 

Hande, ITÜ İşletme Mühendisliğini bitirdikten sonra hızla iş hayatına atılmıştır.

Kariyerinin ilk 19 yılında ağırlıklı olarak Bilgi Sistemleri ve İş Analizi alanında çalışmıştır. SAP sistemi üzerine teknik uzmanlık geliştirmiş, kurumların lojistik, satış ve karlılık analizi süreçlerini tasarlayarak hayata geçirmiştir. Bilgi Sistemleri alanındaki kariyerinin sonlarına doğru çevik yöntemlerin ve tasarım odaklı düşünme metotlarının kullanıldığı projelere liderlik etmiştir.

 

Hande bu dönemde aralarında Bristol-Myers Squibb, Bilim İlaç, Zorlu Holding, Altıparmak Gıda gibi kurumların bulunduğu 20 kadar firmada proje amaçlı bulunmuş, farklı firma kültürleri ve ortamlar tanıma şansı elde etmiştir.

Yine bu dönemdeki 3,5 yıllık start-up deneyimi sayesinde satış, pazarlama ve insan kaynakları alanlarına da eğilebilmiş, sonrasında liderlik görevleri almıştır.

Teknoloji alanındaki kariyerinin son 4 yılında Coca Cola Company global organizasyonunda liderlik rolü üstlenmiş, 4 kıtada yer alan dağıtık ekipleri yönetme deneyimi edinmiştir. İlk takım koçluğu deneyimleri de yine bu ekipler üzerinde gerçekleşmiştir.

 

2016 yılında Gestalt Koçluk programını tamamlayarak o dönemde çalıştığı Coca Cola Company’de uygulamaya başlamış ve koçluk dünyasına adım atmıştır. Sonrasında ORSC takım koçluğu, Derin Demokrasi çatışma yönetimi, sanat terapi, bedensel deneyimleme gibi temalar üzerine eğitim almaya ve deneyim kazanmaya devam etmiş, ekip performansı, kurum kültürü gibi alanlarda çalışmalarını ilerletmiştir. 

 

Hali hazırda 700 saatin üzerinde koçluk deneyimine ve uluslararası akreditasyona sahiptir. Bunun yanı sıra birçok kurumda gelişim programlarında yer almış, atölyeler tasarlamış ve fasilite etmiştir.

 

Hande sosyal sorumluluk kapsamında ICF’in gençlik ve öğrenci projelerinde, ‘Yeni Bir Lider’ in genç liderlere yönetlik koçluk programlarında ve STEP Çemberi Sivil Toplum birlikteliğinin kuruluşu aşamasında koç ve fasilitatör olarak yer almıştır.

 

1 oğlu, 2 kedisi vardır. Yoga eğitmenidir ve hobi olarak dans eder. Kadim öğretilere meraklıdır.

Untitled 3.png

Anıl Savaş Kılıç, PhD, PCC

Kurucu Ortak

Savaş, inovatif ürün/hizmetlerin geliştirilmesi ve bunların geliştirilebileceği ortamların teknik ve insani açıdan oluşturabilmesi için kurumlara, ekiplere ve bireylere destek vermektedir.

İTÜ Endüstri Mühendisliği lisans bölümünden mezunudur. İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde Ses Mühendisliği ve Müzik İşletmeciliği Master programını bitirmiş ve İTÜ İşletme Mühendisliği’nde pazarlama doktorası yapmıştır. Halihazırda İstinye Üniversitesi’nde Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nde akademisyendir. Bilgi Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde tasarım odaklı düşünme ve dijital pazarlama konulu MBA dersleri vermektedir. Akademik çalışmalarını inovasyon ve girişimcilik üzerinde yoğunlaştırmıştır.

20 yıllık iş tecrübesinin son on yılında Ernst&Young ve Deloitte gibi danışmanlık şirketlerinin global ekiplerinde yöneticilik pozisyonlarında çalışmıştır. Bu on yılın ikinci yarısında dijitalleşme alanına yoğunlaşan Savaş, iki başarılı dijital girişimde bulunmuş ve ikisinde de pazarın açık ara lideri olmuştur. Kurumlardaki son iki yılını Koç Holding’in veri bilimi ve IoT şirketi olan KoçDigital’de Partner olarak geçirmiş ve yapay zekâ ile yeni iş fikirleri geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Savaş, 2019’da tamamladığı Gestalt Coaching sertifikasyon programından bu yana yaptığı teknik çalışmaların yanına insani boyutu da katmış, özellikle inovasyonun / yaratıcılığın / girişimciliğin önündeki insani engeller konusunda çalışmalar yürütmüştür. Ürün geliştirme süreçlerinde işin sadece teknik değil duygusal boyutunu da eş zamanlı olarak çalışmaktadır. 500 saati aşan koçluk vermiştir, ICF kurumunun PCC akreditasyonuna sahiptir. 

Aynı zamanda müzisyen olan Savaş’ın yayınlanmış olan 100’ü aşkın müzik eseri bulunmaktadır. Spor, mindfulness pratikleri ve psikoloji çalışmaları hayatında önemli yer tutmaktadır.

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • logo%20orcid_edited
  • medium logo
Ceyda Ozdemir.jpg

Ceyda Özdemir Ertan

Ortak

1999 Alman Lisesi ve 2003 İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Ceyda, kariyerinin ikisi Almanya'da olmak üzere ilk on senesini Alışveriş Merkezi Yatırımı sektöründe geçirdi. ECE Türkiye ve Corio (Kleppiere) firmalarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Otuzlu yaşları ile başlayan anlam arayışı, kariyer değişikliğine karar vermesiyle sonuçlandı ve 2013 senesinde Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altındaki Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya programında çalışmaya başladı. Burada deneyimsel öğrenme ve kolaylaştırıcılık ile tanıştı ve büyük bir aşkla yolunun insanla ve insanı potansiyeline yaklaştırmak üzere çalışmak  olduğunu anladı. 2015'den beri çeşitli projelerde eğitmenlik  yapıyor. Son üç senedir serbest çalışıyor.

 

Bir kolaylaştırıcı, eğitmen, danışman ve yaşam koçu olarak takımların ve bireylerin otantik varoluşları, potansiyel ve yaratıcılıkları ile buluşmalarına destek oluyor ve topluluklar ve kurumlar için deneyimsel ve farkındalık temelli dönüşümsel öğrenme süreçleri tasarlıyor. Misyon, vizyon, strateji, politika belgesi oluşturma ve benzeri çok paydaşlı süreçleri fasilite ediyor. Kapsayıcı liderlik gelişimi, yüz yüze ve dijital kolaylaştırıcılık, deneyimsel öğrenme tasarımı, katılımcı karar verme, çatışma dönüşümü, takdir edici geri bildirim, gruplarla çalışma ve grup dinamikleri, etkin iletişim, mindfulness, çeşitlilik ve kapsayıcılık, hak temelli gençlik çalışması, sivil toplum ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları alanlarında uzmanlığa sahip ve eğitimler vermekte. Ceyda ayrıca kadınlar için farkındalık çemberleri ve inzivalar düzenliyor ve birbirinden öğrenme alanları açıyor.

 

Ceyda, Jungiyen ve süreç odaklı psikolojiyi temel alan bir kolaylaştırıcılık ve çatışma dönüşümü modeli olan Lewis Deep Democracy CoResolve liderlik programının uluslararası akredite eğitmenlerinden. Avrupa Komisyonu Salto Kurumu'nca düzenlenen Eğitmen Eğitimi'nin 2016-2017 dönemine Türkiye adına katılmaya hak kazanarak burada Yetişkin Eğitimi  ve Deneyimsel Öğrenme alanında formasyon aldı. Temellerini Taoizm, Zen Budizmi ve varoluşçu ve hümanistik psikolojiden alan ve "şimdi ve burada" olmakta olan ile ilgilenen Gestalt koçluk yaklaşımını, Gestalt Center for Coaching'deki koçluk eğitimi ile içselleştirdi. İnsan gelişimi, psikoloji ve pedagojiye olan ilgisini, devam etmekte olduğu İstanbul Üniversitesi Auzef Çocuk Gelişimi Bölümü ve Waldorf Pedagojisi Eğitmen Eğitimi ile harmanlamakta. Bütünsel bir bakış açısıyla insanı, kendini ve varoluşu araştırmaktan büyük zevk alıyor. 17 yaşından bu yana asla sıkılmadığı bir diğer şey ise analog makinesiyle fotoğraf çekmek.

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon