top of page

Hande Arıkan, PCC

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

Kurucu Ortak

Hande, değişim ve geçiş sürecindeki bireylere, ekiplere ve liderlere koçluk, danışmanlık ve öğrenim deneyimleri sağlayarak benzersiz potansiyellerine erişmelerinin yolunu açar. Koşullar ne kadar zorlayıcı olursa olsun, daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna inanır. Tüm çalışmalarında potansiyeli ve yaratıcılığı amaç doğrultusunda ve yaşama pozitif katkı sağlayacak şekilde ortaya çıkarmayı hedefler.

 

Hande, ITÜ İşletme Mühendisliğini bitirdikten sonra hızla iş hayatına atılmıştır.

Kariyerinin ilk 19 yılında ağırlıklı olarak Bilgi Sistemleri ve İş Analizi alanında çalışmıştır. SAP sistemi üzerine teknik uzmanlık geliştirmiş, kurumların lojistik, satış ve karlılık analizi süreçlerini tasarlayarak hayata geçirmiştir. Bilgi Sistemleri alanındaki kariyerinin sonlarına doğru çevik yöntemlerin ve tasarım odaklı düşünme metotlarının kullanıldığı projelere liderlik etmiştir.

 

Hande bu dönemde aralarında Bristol-Myers Squibb, Bilim İlaç, Zorlu Holding, Altıparmak Gıda gibi kurumların bulunduğu 20 kadar firmada proje amaçlı bulunmuş, farklı firma kültürleri ve ortamlar tanıma şansı elde etmiştir.

Yine bu dönemdeki 3,5 yıllık start-up deneyimi sayesinde satış, pazarlama ve insan kaynakları alanlarına da eğilebilmiş, sonrasında liderlik görevleri almıştır.

Teknoloji alanındaki kariyerinin son 4 yılında Coca Cola Company global organizasyonunda liderlik rolü üstlenmiş, 4 kıtada yer alan dağıtık ekipleri yönetme deneyimi edinmiştir. İlk takım koçluğu deneyimleri de yine bu ekipler üzerinde gerçekleşmiştir.

2016 yılında Gestalt Koçluk programını tamamlayarak o dönemde çalıştığı Coca Cola Company’de uygulamaya başlamış ve koçluk dünyasına adım atmıştır. Sonrasında ORSC takım koçluğu, Derin Demokrasi çatışma yönetimi, sanat terapi, bedensel deneyimleme gibi temalar üzerine eğitim almaya ve deneyim kazanmaya devam etmiş, ekip performansı, kurum kültürü gibi alanlarda çalışmalarını ilerletmiştir. 

 

Hali hazırda 1.000 saate yakın koçluk deneyimine ve uluslararası akreditasyona sahiptir. Bunun yanı sıra birçok kurumda gelişim programlarında yer almış, atölyeler tasarlamış ve fasilite etmiştir.

 

Hande sosyal sorumluluk kapsamında ICF’in gençlik ve öğrenci projelerinde, ‘Yeni Bir Lider’ in genç liderlere yönetlik koçluk programlarında ve STEP Çemberi Sivil Toplum birlikteliğinin kuruluşu aşamasında koç ve fasilitatör olarak yer almıştır.

 

1 oğlu, 2 kedisi vardır. Yoga eğitmenidir ve hobi olarak dans eder. Kadim öğretilere meraklıdır.

Anil Savas Kilic 2023 no bg_edited.png

Anıl Savaş Kılıç, PhD, PCC

Kurucu Ortak

Savaş, inovatif ürün/hizmetlerin geliştirilmesi ve bunların geliştirilebileceği ortamların teknik ve insani açıdan oluşturabilmesi için kurumlara, ekiplere ve bireylere destek vermektedir.


20 yıllık iş tecrübesinin son on yılında Ernst&Young ve Deloitte gibi danışmanlık şirketlerinin global ekiplerinde yöneticilik pozisyonlarında çalışmıştır. Dijitalleşme alanına yoğunlaşan Savaş, iki başarılı dijital girişimde bulunmuş ve ikisinde de pazarın açık ara lideri olmuştur. Kurumlardaki son iki yılını Koç Holding’in veri bilimi ve IoT şirketi olan KoçDigital’de Partner olarak geçirmiş ve yapay zekâ ile yeni iş fikirleri geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır.


Savaş, 2019’da tamamladığı Gestalt Coaching sertifikasyon programından bu yana yaptığı teknik çalışmaların yanına insani boyutu da katmış, özellikle inovasyonun / yaratıcılığın / girişimciliğin önündeki insani engeller konusunda çalışmalar yürütmüştür. Ürün geliştirme süreçlerinde işin sadece teknik değil duygusal boyutunu da eş zamanlı olarak çalışmaktadır. 600 saati aşan koçluk vermiştir, ICF kurumunun PCC akreditasyonuna sahiptir. 


İTÜ Endüstri Mühendisliği lisans mezunudur. İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde Ses Mühendisliği ve Müzik İşletmeciliği yüksek lisans programını bitirmiş ve İTÜ İşletme Mühendisliği’nde pazarlama doktorası yapmıştır. İstinye Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği’nde 4 yıl akademisyenlik yapmıştır. Kadir Has, İstanbul Ticaret ve Biruni Üniversitelerinde inovasyon ve girişimcilik alanlarında yüksek lisans dersleri vermiştir. Halen istanbul Bilgi Üniversitesi’nde 3 yıldır tasarım odaklı düşünme konulu MBA dersleri vermektedir. Akademik çalışmalarını inovasyon ve girişimcilik üzerinde yoğunlaştırmıştır.


Aynı zamanda müzisyen olan Savaş’ın yayınlanmış olan 100’ü aşkın müzik eseri bulunmaktadır. Spor, mindfulness pratikleri ve psikoloji çalışmaları hayatında önemli yer tutmaktadır

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • logo%20orcid_edited
  • medium logo
bottom of page