top of page
O kadar da ciddi olmaya gerek yok.

İşyerlerinde daha çok zihnimizle var oluyoruz. Duygularımızı, anlam ihtiyacımızı ve bedenimizi profesyonellik adı altında çoğu zaman yok sayıyoruz. Ancak o kadar da ciddi olmaya gerek yok.

Untitled.png
purpose - pix 01.png

Çalışma ortamımızın; herkesin kendi olarak var olabildiği bir oyun parkı olabileceğine inanıyoruz.

Untitled.png

Yaratıcılığın ve yenilikçiliğin yeşerdiği bu ortamı; zihinle, bedenle, duyguyla ve anlamla inşa ediyoruz.

Tüm organizasyonların açık ve meraklı yetişkin-çocuklarla dolu birer oyun parkına dönüştüğünü hayal ediyoruz.

Untitled.png

It's just a ride

Konuşma: Bill Hicks

Müzik ve Düzenleme: Anıl Savaş Kılıç

bottom of page