top of page
Bir kurumu muhteşem yapan; iş modeli, operasyonel mükemmellik veya verimlilik değildir.

Aslolan tüm bunları gerçekleştirecek ilham dolu kişiler, bu kişilerin birbirleri ile etkileşimleri ve çalışma şekilleridir.

Ekip ve kurumlar da yer yer insanlara benzer. 

Bazen bilgi deposu gibidirler, ama ilhamları eksiktir.

Kimi zaman enerji doludurlar ama hangi yöne gideceklerini bilemezler.

Bazen 'yapmaları gerekenler' listeleri yüzünden kaygılanır ve kaskatı kesilirler. 

Kimi zaman da iç çatışmaları o kadar fazladır ki, enerjileri sürekli bunlarla boğuşmaya gittiği için düzgün işleyemezler.

Bizler teknik projelerimizde dahi başarının kişilere ve kültüre bağlı olduğunu biliriz.

Bu yüzden bizden talebiniz teknik bir danışmanlık dahi olsa projenin içinde insan ve kültür üzerine de çalışıyoruz. ​Ve bazen de sadece insan ve kültür üzerine çalışmamızı istediğinizde bunu da 'tasarım odaklı düşünme' ve 'koçluk' yaklaşımlarını birleştirerek yapıyoruz.

 

İnsan-kültür-dönüşüm çalışırken ihtiyaca göre işin dijitalleşme ve inovasyon-girişimcilik boyutlarını da ele alıyoruz. 

İNSAN, KÜLTÜR
ve DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİMİZ

Aşağıda önceden karşılaştığımız bazı ihtiyaçları görebilirsiniz. İhtiyacınız benzerse, çözümü bizde hazır.

Yine de gelip sizi dinleyeceğiz ve ihtiyacınızın benzer olduğundan emin olacağız. Benzerse, çözüm önerimizde size özel ince ayar yapacağız.

İhtiyacınız farklıysa, size özel bir çözümü birlikte tasarlayabiliriz. 

Kültürünü dönüştür

İhtiyaç: Sizi bugünlere getiren kültürünüz, yeni iş hedeflerinize engel olmaya başladı. Tüm çabalara rağmen artık işlevsiz olmuş alışkanlık ve davranış kalıpları sürüyor. Mevcut kültür işe yeni alınanları ya yutuyor ya da dışarı atıyor.

Çözüm: Büyük dönüşümlerin büyük projeler / tasarımlardan ziyade küçük ama sürekli adımlarla yapılabildiğine inanıyoruz. ''Ne için dönüşüm?'' sorusu ile başlıyoruz ve tüm seviyelerle çalışıyoruz. 12 haftalık bir proje ile bir pilot grupta temel atıyoruz. Sürenin sonunda grup, dönüşüm vizyonunu oluşturmuş ve benimsemiş, sahiplenmiş, içten yanmalı hale gelmiş ve adımlarını atmaya başlamış oluyor. Yaygınlaştırma için de bir çevik bir planımız ve aksiyonlarımız oluşuyor.

Yenilikçilik için yaratıcılık

İhtiyaç: Kurumunuzdaki davranışlar ve iş yapma şekilleri kemikleşmiş durumda. Organizasyonunuz ve kültürünüz de bu durumu destekliyor. Her seviyedeki çalışanların farklı düşünce ve fikirler üretmesini, yenilik üretebilmesini ve uygulayabilmesini istiyorsunuz.

Çözüm: Birlikte seçeceğimiz bir ekip için mevcut projelerinde 8 hafta boyunca 4 atölyede yaratıcılık pratiklerini çalışıyor ve uygulamada eşlik ediyoruz. Bu süre sonunda bireyler yaratıcı yönleri ile temasa geçiyor, bireysel ve kollektif yaratıcılık pratiklerini günlük hayatta kullanabilir duruma geliyor. Ek olarak kurumunuzda bu kültürü yaygınlaştırma ile ilgili engellere / hızlandırıcılara ilişkin bulgularımızı sizinle paylaşıyoruz.

Etkili bir ekibe dönüş

İhtiyaç: Bir proje ekibinizin etkili olması için desteklemek istiyorsunuz. Mevcut durumda ekip üyeleri birbirileri ile çatışıyor, işbirliği yapamıyor ve ortak hedefe yürüyemiyor. Ekip düşük performans gösteriyor. 

Çözüm: Ekiplerin, içlerinde yer alan insanların toplamından daha büyük ve farklı olduğuna inanıyoruz. 8 haftalık programımızda 4 adet ekip koçluğu atölyesi yapıyoruz. Her aşamada ortak akılla ilerliyoruz. Ekibi zora sokan veya önünü açacak durumları ortaya ortaya dökmelerini, kendi çözümlerini üretmelerini ve hayata geçirmelerini fasilite ediyoruz. Bu sırada ihtiyaç duyulan yetkinliklerin kazandırılmasına da destek oluyoruz. Bunları yaparken çalışmanın sonuçlarının işe yansımasına ve görünür olmasına önem veriyoruz. 

bottom of page