Bir kurumu muhteşem yapan; iş modeli, operasyonel mükemmellik veya verimlilik değildir.

Aslolan tüm bunları gerçekleştirecek ilham dolu kişiler, bu kişilerin birbirleri ile etkileşimleri ve çalışma şekilleridir.

Ekip ve kurumlar da yer yer insanlara benzer. 

Bazen bilgi deposu gibidirler, ama ilhamları eksiktir.

Kimi zaman enerji doludurlar ama hangi yöne gideceklerini bilemezler.

Bazen 'yapmaları gerekenler' listeleri yüzünden kaygılanır ve kaskatı kesilirler. 

Kimi zaman da iç çatışmaları o kadar fazladır ki, enerjileri sürekli bunlarla boğuşmaya gittiği için düzgün işleyemezler.

Bizler teknik projelerimizde dahi başarının kişilere ve kültüre bağlı olduğunu biliriz.

Bu yüzden bizden talebiniz teknik bir danışmanlık dahi olsa projenin içinde insan ve kültür üzerine de çalışıyoruz. ​Ve bazen de sadece insan ve kültür üzerine çalışmamızı istediğinizde bunu da 'tasarım odaklı düşünme' ve 'koçluk' yaklaşımlarını birleştirerek yapıyoruz.

 

İnsan-kültür-dönüşüm çalışırken ihtiyaca göre işin dijitalleşme ve inovasyon-girişimcilik boyutlarını da ele alıyoruz. 

İNSAN-KÜLTÜR-DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİMİZ

Aşağıda önceden karşıladığımız bazı ihtiyaçları görebilirsiniz. İhtiyacınız benzerse, çözümü bizde hazır.

Yine de gelip sizi dinleyeceğiz ve ihtiyacınızın benzer olduğundan emin olacağız. Benzerse, çözüm önerimizde size özel ince ayar yapacağız.

İhtiyacınız farklıysa, size özel bir çözümü birlikte tasarlayabiliriz. 

Kültürünü Dönüştür

İhtiyaç: Sizi bugünlere getiren kültürünüz, yeni iş hedeflerinize engel olmaya başladı. Hatta belki kültürünüzü değiştirmeyi denediniz. Bir sürü eğitimler ve atölyeler yapıldı ancak beklediğiniz değişimi göremediniz. İnsanlar bir türlü eski alışkanlıklarından ve davranış kalıplarından vazgeçemiyorlar. Yeni işe aldığınız kişiler bile zaman içinde bu istemediğiniz davranış kalıplarını benimsiyor, ya da kurumunuzdan ayrılıyor.

Çözüm: Büyük dönüşümlerin büyük projeler / tasarımlardan ziyade küçük ama sürekli adımlarla yapılabildiğine inanıyoruz. ''Ne için dönüşüm?'' sorusu ile başlıyoruz.

Dönüşüme tüm seviyelerdeki çalışanların mevcut kültürdeki engellerini kaldıran ve vizyon doğrultusunda önlerini açan bir ürün/hizmet" olarak yaklaşıyoruz. 12 hafta süren projemizde koçluğun yanısıra tasarım odaklı düşünme ve çeviklik gibi yaklaşımları kullanıyoruz.

Bu sürenin sonunda dönüşümün temelleri atılmış oluyor. Kişiler dönüşüm vizyonunu benimsemiş, sahiplenmiş, içten yanmalı hale gelmiş ve adımlarını atmaya başlamış oluyor. Akış başlıyor :)

Çalışanlarına istenen yetkinlikleri kazandır

İhtiyaç: Bir dönüşüm sürecindesiniz, bununla ilgili adımları atıyor ve kültürel anlamda ortamı oluşturuyorsunuz. Ancak çalışanlarınızın bazı sosyal ve insani becerilerinin ve liderlik yetkinliklerinin gelişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz.

Çözüm: Yeni bir davranışın veya tavrın gelişiminin en az 66 tekrar gerektirdiği, bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Yetkinlik gelişimini bu bağlamda ele alıyoruz. Geliştirmek istediğiniz yetkinliklerin davranışa dönüşmesini sağlayacak öğeleri sizin için tasarlıyor ve uyguluyoruz. Bu öğeler içerik videoları, oyunlaştırma platformları, deneyimsel atölyeler, koçluk, akran öğrenmesi, iş üzerinde gözleme ve geri bildirim gibi parçalardan oluşuyor. Bu parçaların bir kısmının sizin kaynaklarınızla sağlanabilmesine, böylece biz ayrıldıktan sonra da sisteminizin kendini yürütür hale gelmesine özen gösteriyoruz.

Ekibini güçlendir

İhtiyaç: Yöneticileriniz birbirileri ile hep tartışma halindeler ve ortak hedefe yürüyemiyorlar, yani liderlik ekibiniz kendi içinde anlaşamıyor. Bu durum tüm kuruma yansıyor.

Veya ekiplerinizden biri sürekli düşük performans gösteriyor. Hır-gür bitmiyor ve enerji hep kişisel çatışmalara gidiyor. Ekip zayıf halkayı oluşturuyor.

Bölümleriniz arasında çatışma var, işbirliği yapmak yerine birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyorlar.

Liderlik ekibinize, düşük performans gösteren ekibe veya birlikte çalışmasını istediğiniz bölümlere hızlıca müdahale etmek, dertleri çözmek istiyorsunuz.

Çözüm: Ekiplerin, içlerinde yer alan insanların toplamından daha büyük ve farklı olduğuna inanıyoruz.

Koçluk yaklaşımını kullanıyoruz ve ortak akılla ilerliyoruz.

 

Ekibi zora sokan durumları ortaya ortaya dökmelerini, kendi çözümlerini üretmelerini ve hayata geçirmelerini fasilite ediyoruz.

Bunları yaparken çalışmanın sonuçlarının işe yansımasına ve görünür olmasına önem veriyoruz. 

İNSAN-KÜLTÜR-DÖNÜŞÜM ATÖLYELERİMİZ

Bu başlık altında birçok atölyemiz mevcut. İhtiyacınıza özel atölye tasarımı da yapıyoruz. Tüm atölyelerimizde teknik ve insani yetkinlikleri koçluk ve fasilitasyon teknikleriyle kazanmanıza yardımcı oluyoruz. Yüksek sayıda kişiye ulaşmak için oyunlaştırma platformu üzerinde çalışan video atölyeleriyle entegre ediyoruz.