top of page
Kıt kaynaklar için değil, doğa, yaşam ve insan için sürdürülebilirlik...

Biz sürdürülebilirlik, kıt kaynak problemini çözmeyi hedefleyen kurumsal verimlilik projelerinden ibaret değildir. 

 

Bize göre sürdürülebilirlik; üretimi ve tüketimi doğaya, yaşama ve insana uyumlu bir hale getirmektir. Teknolojiyi sadece zihinle değil, ruhla ve duyguyla üretmektir. Rasyonel akla tinsel ve duygusal boyutu eklemektir.

Bu bakış açısıyla sizlere Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi kapsamında danışman, koç ve fasilitatör olarak eşlik ediyoruz. Toplumsal cinsiyetten yeşil inovasyona, kapsayıcılıktan yeşil üretim ve tüketime uzanan başlıklarda kurumunuzun dönüşümüne yardımcı oluyoruz.

sdg-wheel-landscape-white-bg_en_edited_e

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ve ESENLİK ÇÖZÜMLERİMİZ

Aşağıda önceden karşılaştığımız bazı ihtiyaçları görebilirsiniz. İhtiyacınız benzerse, çözümü bizde hazır. 

Yine de gelip sizi dinleyeceğiz ve ihtiyacınızın benzer olduğundan emin olacağız. Benzerse, çözüm önerimizde size özel ince ayar yapacağız.

İhtiyacınız farklıysa, size özel bir çözümü birlikte tasarlayabiliriz. 

Şefkatli ebeveynler, mutlu çalışanlar

İhtiyaç: Çalışanların kısıtlı zamanlarında ve zorlu hayat koşullarında çocuklarının ve kendilerinin duygusal ihtiyaçlarını aynı anda sağlamakta zorlanmaları.

Çözüm:  Çocuk sahibi olan veya olmak isteyen çalışanların kapsama alındığı bir program oluşturduk.

Zamana yaydığımız bu programda, katılımcıların çocuklarının bağ kurma ihtiyaçlarını kendilerini zorlamadan şefkatli bir biçimde karşılayabilmeleri için gerekli pratikler yapıyoruz.

Atölyelere ek olarak yaptığımız buluşmalarda çocuklarıyla yaşadıkları zorlu durumları birbirleriyle paylaşmalarını ve koçluk alarak kendi çözümlerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Yeşil inovasyon

İhtiyaç: Sıfır karbon hedefleri doğrultusunda kurumların net sıfır dönüşümünde inovatif çözümler geliştirmeleri

Çözüm: Kurumun karbon salınımını azaltacak inovatif verimlilik fikirlerinin ortaya çıkarılması, kavramsal olarak geliştirilmesi ve projelendirilmesi için size eşlik ediyoruz. 

Bu kapsamda tüm kurumdan fikirlerin toplandığı, anketler ve atölyelerden oluşan bir haftalık yoğun bi çalışma yapıyoruz. Sonrasında fikirlerin önceliklendirildiği, olgunlaştırıldığı ve hayata geçirilmesi için taslak planlarının çıkarıldığı bir ay boyunca size eşlik ediyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği elçileri

İhtiyaç: Çalışanlar toplumsal cinsiyete ilişkin dil kullanımlarının ve cinsiyetlere ilişkin önyargılarının farkında olmadığında oluşabilen toksik iletişim

Çözüm: Mavi yakalılardan beyaz yakalılara kadar herkesin katılımına açık bir programın amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalıkları yüksek "elçiler" yetiştirerek konunun kuruma derinlemesine nüfuzunun sağlanmasıdır. Katılım gönüllülük esasına göre gerçekleşir. Atölyeler ve süpervizyonlardan oluşan programın sonunda katılımcılar cinsiyete ilişkin önyargılarının ve dildeki cinsiyetçi içeriğin farkında olur, bu farkındalıklarını günlük hayata geçirir ve diğer çalışanlara eğitim verebilecek yetkinliğe erişirler.

bottom of page