"Dijitalleşmeye neden ihtiyacımız var?" sorusunu özellikle pandemiden sonra çok az kurum soruyor.

Kurumlar dijital teknolojilerle;

1) mevcut operasyonlarını optimize etmeye

2) yeni iş modelleri üretmeye

çalışıyor.

Dijital dönüşümün teknoloji ayağında, hazır çözümler almaktan ziyade, dijital platformlar üzerinde konuya özel çözümler geliştirmek gerekiyor. Biz de bu teknolojik geliştirmeleri sizinle birlikte ve size devrederek yapıyoruz.

Teknoloji geliştirirken ihtiyaca göre işin insan-kültür-dönüşüm ve inovasyon-girişimcilik boyutlarını da ele alıyoruz. 

Dijital teknolojiler kullanarak yeni ürün / hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesiyle büyüme

Dijital teknolojiler kullanarak mevcut operasyonların optimizasyonuyla maliyet düşürme

digital empty_edited.png

Büyüme

Optimizasyon

DİJİTALLEŞME ÇÖZÜMLERİMİZ

Aşağıda en çok karşılaştığımız bazı ihtiyaçları görebilirsiniz. İhtiyacınız benzerse, çözümü bizde hazır.

 

Yine de gelip sizi dinleyeceğiz ve ihtiyacınızın benzer olduğundan emin olacağız. Benzerse, çözüm önerimizde size özel ince ayar yapacağız.

İhtiyacınız farklıysa, size özel bir çözümü birlikte tasarlayabiliriz. 

Robotlara devir teslim

İhtiyaç: Çalışanlarınızın üzerinde hamaliye işler var. Bunları bir an önce yazılım robotlara verip katma değerli işlere geçmek istiyorsunuz. Ancak önceki denemenizde çok az süreci canlıya alabildiniz / hiç alamadınız. Elinizdeki robotlar boş oturuyor. 

Çözüm: 8 haftada robotlara uygun süreç-lerinizi çıkarıp yaygınlaştırmaya hazır hale geliyor, her sürecin yatırım geri dö-nüşünü hesaplıyoruz. Robotlarla hemen tanışmanız için 1 sürecinizi canlıya alıyo-ruz. Robotlara verilecek süreçleri bizzat süreç sahiplerinin tespit etmesi şart; bunun için bu yetkinliği onlara kazandırı-yoruz. Zamansızlığın ve bireysel / kültürel dirençlerin projeyi yavaşlatmaması için özel metotlar uyguluyoruz.

İş fikrini canlıya al

İhtiyaç: Dijital iş fikri net, hızlıca hayata geçirip sonucu görmek istiyorsunuz ama yavaş gidiyor. BT'nin çok işi var. Kodla-manın yanında kullanıcı arayüzü ve müş-teri deneyimi de iyi olmalı ama bu yetkin-likler sizde yok. İş fikri tutmadan ekibi büyütmek de istemiyorsunuz.

Çözüm: Dijital bir iş fikrinin hayata geçmesi için gerekli ekibi sizin için kuruyoruz. Birlikte MVP (Minimum Viable Product)'nin, yani yazılımın işe yarar ilk versiyonunun içinde hangi fonksiyonların olacağına karar verip 12 haftada canlıya alıyoruz. Ekipte sizden de kişiler oluyor. Böylece biz ayrıldığımızda siz devam ede-biliyorsunuz. Tabii ki bireysel / kültürel engeller varsa onları da çalışıyoruz.

Dijital projeni canlıya al

İhtiyaç: Üretiminizde, tedarik zinciriniz-de vb. operasyon noktalarında verimlilik projeleriniz belli ancak çok yavaş ilerliyorsunuz. Özellikle yapay zeka işin içine girince belirsizlik artıyor. Yönetim kurulu bir yandan dijital projelerin hızlanması için baskısını artırıyor.

Çözüm: Dijital projenizin hayata geçmesi için gerekli ekibi sizin için kuruyoruz. Birlikte MVP (Minimum Viable Product) 'nin, yani çözümün işe yarar ilk versiyo-nunun içinde hangi fonksiyonların olaca-ğına karar verip 12 haftada canlıya alıyo-ruz. Ekipte sizden de kişiler oluyor. Böy-lece biz ayrıldığımızda siz devam edebili-yorsunuz. Tabii ki bireysel / kültürel engeller varsa onları da çalışıyoruz.